Marketing Srbija – Izrada Web Sajta

Digital Millennium Copyright Act Policy

Dobrodošli na https://vvv.morphnetvorks.com („Sajt“). Poštujemo prava intelektualne svojine drugih kao što očekujemo da drugi poštuju naša prava. U skladu sa Milenijumskim digitalnim zakonom o autorskim pravima, naslov 17, Kodeks Sjedinjenih Država, odeljak 512(c), vlasnik autorskih prava ili njegov agent može da nam pošalje obaveštenje o uklanjanju preko našeg DMCA agenta navedenog u nastavku. Kao provajder internet usluga, imamo pravo da tražimo imunitet od navedenih tužbi za povredu autorskih prava u skladu sa odredbama o „sigurnoj luci“ DMCA. Da biste nam podneli tužbu za povredu prava u dobroj veri, morate da nam pošaljete obaveštenje koje sadrži sledeće informacije:
Obaveštenje o kršenju – Zahtev

  • Fizički ili elektronski potpis vlasnika autorskih prava (ili nekoga ko je ovlašćen da deluje u ime vlasnika);
  • Identifikacija dela zaštićenog autorskim pravima za koje se tvrdi da su prekršena;
  • Identifikacija materijala koji krši autorska prava koji treba da bude uklonjen i informacije koje su razumno dovoljne da dozvole dobavljaču usluga da locira materijal. [Molimo da dostavite URL dotične stranice da biste nam pomogli da identifikujemo delo koje je navodno uvredljivo];
  • Informacije koje su razumno dovoljne da omoguće dobavljaču usluga da kontaktira stranu koja se žali, uključujući vaše ime, fizičku adresu, adresu e-pošte, broj telefona i broj faksa;
  • Izjava da podnosilac žalbe u dobroj nameri veruje da je korišćenje materijala neovlašćeno od strane agenta za autorska prava;
  • Izjava da su informacije u obaveštenju tačne i da je strana koja se žali ovlašćena da deluje u ime vlasnika autorskih prava, pod rizikom od kazne za lažno svedočenje.

Naslov 17 USC §512(f) predviđa kazne za građansku štetu, uključujući troškove i advokatske honorare, protiv bilo koje osobe koja svesno i materijalno lažno predstavlja određene informacije u obaveštenju o kršenju prema 17 USC §512(c)(3).

Pošaljite sva obaveštenja o uklanjanju preko naše kontakt stranice. Molimo pošaljite e-poštom radi hitne intervencije.

Imajte na umu da možemo da podelimo identitet i informacije u bilo kojoj tužbi za povredu autorskih prava koju primimo sa navodnim prekršiocem. Podnošenjem tužbe razumete da prihvatate i saglasni ste da se vaš identitet i zahtev mogu saopštiti navodnom prekršiocu.
Prigovor na tužbu – Restauracija materijala

Ako ste primili obaveštenje o uklanjanju materijala zbog tužbe za povredu autorskih prava, možete nam poslati odgovor na tužbu u nastojanju da se predmetni materijal vrati na sajt. Navedeno obaveštenje mora biti dato u pisanom obliku našem DMCA agentu i mora sadržati suštinski sledeće elemente u skladu sa 17 USC Odeljak §512(c)(3).

Vaš fizički ili elektronski potpis.
Opis materijala koji je skinut i originalna lokacija materijala pre nego što je skinut.
Izjava pod odgovornošću za krivokletstvo da u dobroj nameri verujete da je materijal uklonjen ili onemogućen kao rezultat greške ili pogrešne identifikacije materijala koji treba da bude uklonjen ili onemogućen.
Vaše ime, adresa i broj telefona i izjava da se slažete sa nadležnošću federalnog okružnog suda za sudski okrug u kojem se adresa nalazi (ili ako ste van Sjedinjenih Država, da pristajete na nadležnost bilo kom sudskom okrugu u kome se pružalac usluga može naći) i da ćete prihvatiti uslugu postupka od osobe ili kompanije koja je dostavila prvobitno obaveštenje o povredi.
Pošaljite odgovor na tužbu preko naše kontakt stranice. E-pošta se toplo preporučuje.

Ponovite smernice za prekršioce

Kršenje autorskih prava shvatamo veoma ozbiljno. U skladu sa zahtevima politike o ponovljenim prekršiteljima iz Milenijumskog zakona o digitalnim autorskim pravima, održavamo listu DMCA obaveštenja nosilaca autorskih prava i u dobroj nameri se trudimo da identifikujemo sve ponovljene prekršioce. Onima koji prekrše našu internu politiku o ponovljenim kršenjima, nalozi će biti ugašeni.

Modifikacije

Zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku iz bilo kog razloga izmenimo sadržaj ove stranice i njenu politiku za postupanje sa zahtevima DMCA. Preporučujemo vam da ponovo proveravate da biste često pregledali ove smernice za bilo kakve promene.

Call Now Button