Music Studio Billy | Marketing Srbija - Izrada Web Sajta

Music Studio Billy

Muzički Studio “Billy” bavi se procesom pripreme, snimanja i audio-tehničkom obradom muzičkog dela. Pretvaranjem muzičkih “skica” koje se sastoje od osnovnih melodijskih/harmonijskih ideja u zaokruženu celinu sa specifično definisanim elementima kompozicije i postavkama muzičkih instrumenata/vokala.

  • Unikatan web dizajn
  • Sistem za ažuriranje web sajta
  • Optimizacija web sajta
  • Prevod na više jezika
  • Kategorizacija sadržaja
  • Logotip

Posetite sajt: www.musicstudiobilly.com

Call Now Button