Pravila i uslovi korišćenja

Hvala što posećujete MSrbija web sajt. Molimo da pažljivo pročitate uslove i odredbe sadržane u ovom dokumentu, jer bilo kakvo korišćenje ove web stranice podrazumeva Vaše prihvatanje uslova i pravila korišćenja navedenih u ovom dokumentu.

Politika Privatnosti Web stranice

Sve lične informacije ili materijali poslati web stranicama MarketingSrbija.rs podležu politici privatnosti i zaštiti ličnih podataka MarketingSrbija.rs, koji su navedeni u ovom obaveštenju o zaštiti privatnosti.

Prava intelektualne svojine

® Reg. Zaštitni znak MSrbija-Marketing Srbija. Sva prava zadržana.

MSrbija poseduje autorska i druga prava intelektualne svojine nad svim tekstovima, slikama i drugim materijalima sadržanim na ovoj web stranici. Ukoliko smatrate da je nešto sporno ili neprikladno sa sadržajem molimo da nas obavestite putem e-maila kako bi razmotrili i dejstvovali u skladu sa istim.

Dozvoljeno Vam je da pretražujete ovu web stranicu, preuzimate sadržaj štampanim putem ili putem skladištenja na „hard disku“, kao i za potrebe distribucije drugim pojedincima, pod uslovom da sačuvate sva autorska prava i ostala prava na vlasništvo kao i zaštitni znak/žig/logo vlasnika.

Nijedan deo ove web stranice ne sme se prodavati ili distribuirati u komercijalne svrhe niti sme biti modifikovan ili uklopljen u druga poslovanja, publikacije ili web stranice.

Tekstovi, logotipovi, znakovi i uslužni tekstovi prikazani na ovoj web stranici pripadaju MSrbija. Ništa sadržano na ovoj Web stranici se ne sme tumačiti kao dozvola za korišćenje bilo kog žiga prikazanog na ovoj web stranici. Vaše korišćenje/zloupotreba žigova prikazanih na ovoj stranici ili bilo kom drugom sadržaju na web stranici, osim datih u Uslovima i Pravilima korišćenja, strogo je zabranjeno.

Linkovi na druge web stranice

Linkovi na druge web stranice MSrbija mogu Vas odvesti izvan mreže MSrbija. MSrbija ne snosi odgovornost za sadržaj, tačnost ili funkciju tih stranica. Linkovi su dati u dobroj veri i MSrbija se ne smatra odgovornom za bilo kakve kasnije promene na drugim web stranicama za koje smo dali link. Uključenje linkova na druge stranice ne označava potvrdu MSrbija. Preporučujemo da pažljivo pročitate zakonska obaveštenja o privatnosti na ostalim web stranicama koje posećujete.

Odgovornost

MSrbija i treće strane koje su učestvovale u stvaranju, proizvodnji ili isporuci ove stranice u naše ime nemaju nikakvu odgovornost za direktne, slučajne, posledične, indirektne ili kaznene štete, troškove, gubitke ili bilo kakvu odgovornost koja proizlazi iz pristupa, upotrebe, nemogućnosti upotrebe, promene sadržaja ove web stranice ili proizlaze iz bilo kojih drugih web stranica kroz link na ovoj web stranici ili kroz bilo koje akcije koje preduzimamo ili ne preduzimamo kao rezultat bilo koje elektronske poruke koju ste poslali.

MSrbija i treće strane koje su učestvovale u stvaranju, proizvodnji ili isporuci ove web stranice nemaju odgovornost održavanja materijala i usluga dostupnih na ovoj web stranici niti dostavljanja povezanih ispravki, nadopuna ili objava. Svaki materijal dostupan na ovoj stranici podložan je promeni bez prethodnog obaveštenja.

Takođe, MSrbija ne prihvata odgovornost za bilo koji gubitak prouzrokovan virusima koji mogu zaraziti Vaš kompjuter ili bilo koju drugu imovinu kroz upotrebu, pristup ili preuzimanje bilo kog materijala sa ove web stranice. Ukoliko odlučite da preuzimate materijal sa ove web stranice, činite to na sopstvenu odgovornost.

Newsletter

Prijavom na email listu ili bilo kojom komunikacijom kroz naše kanale dobrovoljno ostavljate vašu email adresu, ona može biti upotrebljena u svrhe komunikacije, slanja obaveštenja i informacija o uslugama, inovacijama kao i zanimljivostima iz blog sekcije. Vi se u svakom trenutku možete odjaviti sa mailing liste (klikom na link za odjavu) i vaš email će biti izbrisan.

Čuvanje podataka

MSrbija nije u dužnosti da podatke o vašem sajtu, šifre, baze podataka, app, domene čuva osim u posebnim slučajevima kada je to posebno navedeno i unapred dogovoreno. Prilikom svake izrade web sajta/app dostavlja informacije o trajanju vašeg hosting naloga i domena, na vama je da li ćete nakon isteka isti obnoviti i održavati ga aktivnim i dostupnim. Nakon više od 30 dana od isteka domena, postoji mogućnost da domen uđe u stanje propagacije domena, savetujemo da pratite stanje i vreme isteka kako do toga ne bi došlo. Nakon isteka hosting paketa koji ste koristili preko nas, u roku od 7 dana vaši podaci se brišu.

MSrbija ne snovi nikakvu odgovornost za gubljenje informacija i zanemarivanju vremenu isteka hostinga i domena, u svakom trenutku nas putem emaila možete pitati za status istih. Kako je svako vlasnik svog sajta tako su i odgovornosti o aktivnosti istog odluka i postupci vlasnika samog sajta. Takođe ne snosi nikakvu odgovornost za gubitak šifri i čuva samo one podatke koji su relevantni i važni za održavanje i komunikaciju aktivnih sajtova osim u slučajevima kada je to drugačije dogovoreno.


Zadržavamo pravo izmena i ispravki ovog obaveštenja. Molimo Vas da pristupate ovoj web stranici s vremena na vreme kako biste imali pregled novih informacija.