Marketing Srbija – Izrada Web Sajta

Copywriting

Copywriting je izraz koji se koristi za delatnost pisanja tekstova, reči, slogana, reklama, promotivnih materijala koji će se koristiti u marketinške svrhe. Sve tekstove koje vidite na web sajtovima, pamfletima, ambalažama, prospektima napisao je copywriter, odnosno pisac reklamnih tekstova.

Iako se reč copywrite često meša sa rečju copyright (autorsko pravo), copywriteri se ne bave se autorskim pravima. Njihov posao je pisanje copy tekstova, što opet ne znači da su tekstovi kopije, kako neuki prevodioci najčešće greše, već se misli na još jedno značenje reči copy – pisani primerak.

Šta je copywriting?

Copywriting je delatnost koja prodaje Vaše ili proizvode i usluge Vaših klijenata, i ubećuje potrošače na delovanje. Umetnost pisanja ovih tekstova može se porediti sa rečitim prodavcem. Ipak, ovo poređenje posebno naglašava važnost i prednost copywriter-a.

Dok se prodavac, ma koliko umešan u svom poslu bio, može posvetiti samo jednoj mušteriji, kroz copy tekstove broj onih kojima se obraćate je znatno veći, s obzirom da se ti tekstovi nalaze svuda, od bilborda, reklama u časopisima i reklamnim pismima do tekstova na web sajtovima, blog postovima i tako dalje.

Copywriting sa posebnim akcentom na SEO optimizaciju sajtova

*SEO – Search Engine Optimization

Kod tekstova koji sačinjavaju web prezentacije copywriting ima posebnu ulogu koja se odnosi na “ SEO optimizaciju teksta” za bolje kotiranje na pretraživačima (Google, Yahoo i sl.).

Ovo se, između ostalog, postiže plastično rečeno učestalim korišćenjem ključnih reči i fraza u sadržaju web stranice. Veština copywriter-a ovde naročito dolazi do izražaja jer mora da pomiri razlike i tekst prilagodi volji čitalaca ali i robota tj. softvera pretraživača koji beleže sadržaj, razvrstavaju ga i rangiraju.

Nadamo se da smo vam malo približili značenje copywritinga i osnovnu primenu istog. Ukoliko imate pitanja vezano za ovu temu ili neku drugu, stojimo vam na raspolaganju.

Call Now Button