Marketing Srbija – Sajtovi + SEO

wdf idf seo formula rang google

Šta je WDF*IDF u SEO – značenje?

WDF*IDF je formula pomoću koje pretraživači kao npr. Google određuju optimalnu distribuciju tema (ključnih fraza), relevantnih termina i ključnih reči u sadržaju. Metod za određivanje ove distribucije je, međutim, mnogo složeniji od rada samo sa gustinom ključnih reči. Sadržaj optimizovan za WDF*IDF takođe uzima u obzir semantički kontekst ključnih reči.

Šta je WDF*IDF detaljno?

Ova formula WDF*IDF je važna tema za SEO on-page od 2012. Umesto da samo traži po ključnoj reči ili više ključnih reči, ona izračunava srodne termine koji se koriste na drugim visokorangiranim sajtovima, a zatim poređa ove termine prema popularnosti. Podaci su tačniji jer porede srodne termine, semantički kontekst i popularnost pojmova.

Formula koristi dva faktora za analizu članaka, IDF i WDF.

WDF je “within document frequency (unutar učestalosti dokumenta)” i opisuje učestalost reči unutar dokumenta. IDF je skraćenica za “inverse document frequency (inverzna učestalost dokumenta)” ili koliko je termin popularan na drugim sajtovima. To znači da je IDF rejting popularnosti.

Izračunavanje ove frekvencije razvila je Dona Harman u svom članku „Algoritmi za rangiranje“ u okviru sveske „Preuzimanje informacija: strukture podataka i algoritmi“ 1992. godine da bi se specifičnim izrazima dala težina u dokumentu.

Ovaj istraživač je bio aktivan u oblasti pronalaženja informacija od sredine 1980-ih i redovno je učestvovao na konferencijama. Obračun VDF-a služi za pripremu skupova podataka u informatičkoj nauci. Često se WDF pominje zajedno sa IDF-om i težinskom vrednošću P, pošto ove veličine pomnožene jedna sa drugom predstavljaju formulu ponderisanja, koja može da odredi jedinstvenost tekstualnog materijala u odnosu na određene ključne reči.

Biblioteke mogu da koriste WDF da olakšaju pretragu kroz svoj inventar. Korisnicima se pružaju rezultati pretrage koji pokazuju najbolje moguće rezultate za određeni termin za pretragu ne samo na osnovu gustine ključnih reči, već se može uzeti u obzir i kontekst.

Kako WDF*IDF radi?

Jednostavno rečeno, što se reč češće pojavljuje u dokumentima koji su popularni kod pretraživača, to je ključna reč relevantnija. Primenjujući ovaj princip, WDF*IDF analiza utvrđuje relevantnost komplementarnih ključnih reči za pretragu.

WDF*IDF alati pomažu da se odredi koje termine treba da uključite u svoj sadržaj da biste poboljšali rangiranje u pretrazi. Oni vam pokazuju najbolje sajtove koji koriste vašu ključnu reč i pomažu vam da dodate dodatne reči koje će se visoko rangirati. Kvalitet teksta je takođe važan jer se vaš sajt direktno poredi sa najvećom konkurencijom. Iz tog razloga, kvalitet teksta je ključan i treba da bude zanimljiv, relevantan i dobro napisan.

Formula WDF*IDF

Pretpostavimo da dokument sadrži 12.000 reči. Pretpostavka L = 12000. Reč i se pojavljuje 23 puta u ovom dokumentu, dakle frek (i,j)=23. Kada koristite ove vrednosti, dobijate sledeće proračune:

Vrednost težine VDF(i)=0,3 (zaokruženo) je rezultat. Relativna učestalost reči i ovde je 0,001%.

WDF u odnosu na gustinu ključnih reči

Ponderiranje unutar dokumenta je predstavljeno Učestalošću unutar dokumenta. Vrednost je uporediva sa gustinom ključnih reči koja se često koristi u optimizaciji sadržaja. Nasuprot tome, WDF se izračunava za smislene reči, a ne po jednostavnom pravilu tri.

Dva logaritma se koriste da bi se sprečilo da se WDF vrednost veštački poveća masovnim dodavanjem ključnih reči u telo teksta. U osnovi, proračun VDF-a se može koristiti za određivanje termina ili termina koji najbolje opisuju tekst. Eric Kubitz u svom blogu govori o „DNK teksta“.

Relevantnost za SEO

Revolucionarni članak Karla Kratza dao je podsticaj i novu svrhu metodama pronalaženja informacija razvijenim 1990-ih i ranije. Na primer, (WDF*IDF) je preokrenuo prethodnu optimizaciju sadržaja na osnovu gustine ključnih reči i danas je praktično standard za web sadržaje optimizovane za pretraživače.

Postoje različiti alati koji mogu optimizovati sadržaj prema formuli WDF*IDF za optimalno ponderisanje termina. Među najvažnijim dobavljačima SEO alata sa omogućenim WDF*IDF-om SEO alati su: Seolyze , Xovi, OnPage.org, Sistrix i Search Metrics .

Podeli sa prijateljima:
Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Email
Scroll to Top
Call Now Button