Marketing Srbija – Sajtovi + SEO

ebitda-formula-definicija

Šta je EBITDA (definicija i formula) zašto je važna za biznis?

Tačno je da EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) meri operativni keš koji kompanija generiše. Ovo je ključni finansijski pokazatelj koji se često koristi za procenu operativne profitabilnosti kompanije, jer izuzima uticaj kamata, poreza, amortizacije i deprecijacije na njen operativni rezultat. To omogućava investitorima, analitičarima i menadžmentu da bolje razumeju koliko novca kompanija stvara samo iz svog osnovnog poslovanja, bez obzira na druge faktore koji mogu uticati na njen ukupni profit.

EBITDA se često koristi u analizi finansijskog zdravlja kompanije i za upoređivanje performansi različitih kompanija, posebno u sektorima gde su troškovi kamata, amortizacije i deprecijacije značajni. Međutim, važno je imati na umu da EBITDA nije ekvivalentna mera stvarnog gotovinskog toka (cash flow) i da iz nje nisu izuzeti svi troškovi, kao što su kapitalni izdaci ili promene u obrtnim sredstvima i dugovanjima. Stoga se EBITDA obično koristi zajedno sa drugim finansijskim informacijama kako bi se stvorila celovita slika o finansijskom stanju i performansama kompanije.

Zašto EBITDA a ne PROFIT?

Razlika između EBITDA i operativnog PROFITA (često nazivanog Earnings Before Interest and Taxes – EBIT) odnosi se na to kako svaka od tih metrika tretira amortizaciju i deprecijaciju. Da bismo bolje razumeli razlike između ove dve metrike i zašto se EBITDA često koristi, evo nekoliko ključnih pojašnjenja:

EBITDA izuzima amortizaciju i deprecijaciju

EBITDA se fokusira na operativni keš tok bez obzira na to da li je određena stavka (amortizacija i deprecijacija) keš trošak ili ne. Ovo je korisno jer amortizacija i deprecijacija predstavljaju neke vrste nefinansijskih troškova koji su vezani za raspodelu vrednosti imovine i opreme tokom vremena, ali ne zahtevaju direktno plaćanje u gotovini. EBITDA omogućava bolje razumevanje koliko novca kompanija generiše iz svog osnovnog poslovanja, bez obzira na ove nefinansijske stavke.

Razlika između profita i keša

Kao što ste pomenuli, profit (uključujući EBIT) može se razlikovati od keša. Na primer, kompanija može imati profit na papiru, ali istovremeno može se suočavati s problemima likvidnosti ako nema dovoljno gotovine za plaćanje svojih trenutnih obaveza. EBITDA pomaže analitičarima i investitorima da bolje razumeju operativni keš koji se generiše bez obzira na to da li se radi o nefinansijskim stavkama kao što je amortizacija.

Različiti pristupi za različite svrhe

EBITDA se često koristi u situacijama kada je potrebno procenjivati operativnu profitabilnost kompanije, posebno u kontekstu procene vrednosti ili upoređivanja s drugim kompanijama u istoj industriji. Operativni profit (EBIT) takođe ima svoje mesto u analizi, ali se često koristi za druge svrhe, kao što su porezne obaveze i druge računovodstvene razmatranja.

U svakom slučaju, važno je napomenuti da nijedna od ovih metrika nije potpuna slika o finansijskom stanju kompanije, i obično se koriste zajedno s drugim finansijskim informacijama kako bi se stvorila celovita slika. Odabir između EBITDA i operativnog profita zavisi od svrhe analize i specifičnih potreba investitora, analitičara ili menadžmenta.

EBITDA formula

Formula za EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) se sastoji od nekoliko ključnih finansijskih stavki iz bilansa uspeha (profit and loss statement):

EBITDA = Neto dobit (Profit) + Kamate + Porezi + Amortizacija + Deprecijacija

U ovom slučaju:

  • Neto dobit predstavlja ukupan profit pre plaćanja kamata, poreza, amortizacije i deprecijacije.
  • Kamate predstavljaju iznos plaćenih kamata.
  • Porezi predstavljaju iznos plaćenih poreza na dobit.
  • Amortizacija predstavlja iznos amortizacije imovine i intelektualne svojine.
  • Deprecijacija predstavlja iznos deprecijacije materijalne imovine.

Formula EBITDA se koristi kako bi se izračunao operativni keš tok kompanije, tako da se iz nje izuzimaju kamate, porezi, amortizacija i deprecijacija, koji nisu direktno povezani sa svakodnevnim operativnim aktivnostima. Ova mera pomaže investitorima i analitičarima da bolje razumeju koliko novca kompanija generiše samo iz svog osnovnog poslovanja.

Sada je to nova reč koju ćete sve više čuti pogotovu ako ste nekada naleteli na video Alex Hormozia u kome često spominje EBITDA umesto PROFIT u procesu svojih kompanija i Akvizicija (Aquisition). Ono gde je EBITDA primenljiva (da je razumete) je kada ads kampanje i svoje marketing ciljeve postavite u pravcu rasta ka ozbiljnoj, velikoj kompaniji ka kojoj želite da razvijete svoj biznis.

Zašto razvijaš svoj biznis?

Pokretanje sopstvenog biznisa često se smatra rizičnim poduhvatom, ali mnogi ljudi se odlučuju na taj korak iz različitih, snažnih motivacija. Biznis, bilo da se radi o malom preduzeću, startapu ili većoj firmi, može predstavljati ostvarenje snova, izvor finansijske nezavisnosti i priliku za stvaranje pozitivnih promena u društvu. Evo nekoliko ključnih razloga zašto ljudi razvijaju svoj biznis:

Strast: Strast često pokreće mnoge uspešne biznise. Ljudi se odlučuju na preduzetništvo jer su strastveni o određenoj ideji, proizvodu ili usluzi. Rad na nečemu što ih zaista zanima čini ih srećnim i ispunjenim.

Samostalnost: Razvoj sopstvenog biznisa omogućava ljudima veću samostalnost i kontrolu nad svojim profesionalnim životom. Ne moraju se pridržavati tuđih pravila i smernica, već imaju priliku oblikovati svoju viziju i strategiju.

Finansijska nezavisnost: Mnogi preduzetnici vide biznis kao put prema finansijskoj nezavisnosti. Imaju priliku ostvariti veći profit i imati potencijal za rast i prosperitet, a to može značiti i bolji standard života. Upotrebom PPC kampanja u biznisu taj put može biti kraći.

Kreiranje vrednosti: Razvoj sopstvenog biznisa pruža priliku za stvaranje vrednosti za društvo. Preduzetnici mogu ponuditi proizvode ili usluge koje poboljšavaju živote ljudi, rešavaju probleme ili ispunjavaju potrebe tržišta, usputno gradeći brend.

Inovacija: Biznis je često platforma za inovaciju. Preduzetnici mogu razvijati nove tehnologije, rešenja ili proizvode koji menjaju način na koji živimo i radimo. Inovacije mogu doprineti društvu na mnogo različitih načina.

Održavanje tradicije: Neki ljudi preuzimaju porodične ili lokalne biznise kako bi očuvali tradiciju i nasleđe. Ovo može biti posebno važno za one koji žele sačuvati kulturno ili porodično nasleđe.

Razlozi zašto ljudi razvijaju svoj biznis raznovrsni su, ali svi dele zajedničku težnju za ostvarenjem ličnih i profesionalnih ciljeva. Bez obzira na motivaciju, preduzetništvo može predstavljati put ka uspehu, sreći i ispunjenju.

U svakom od ovih puteva razumevanje EBITDE i drugih termina može vam pomoći da lakše prikupite informacije i sredstva (ulaganja).

Podeli sa prijateljima:
Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Email
Scroll to Top
Call Now Button